Výsledky 1. ročníku (2020)

Prvního ročníku Filosofické olympiády se v prvním kole zúčastnilo více než 110 studentek a studentů z 11 středních škol. Do druhého kola jich postoupilo 22. Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: dějiny filosofie, kritické myšlení a argumentace a hry a myšlenkové experimenty ve filosofii. Ve 2. kole měli postupující za…  Více