Výsledky 3. ročníku (2022)

Třetí ročník Filosofické olympiády byl bohužel poznamenán restrikcemi přijatými v důsledku boje s pandemií nemoci covid-19, a uskutečnil se kompletně online. Prvního kola se zúčastnilo více než 300 studentek a studentů z 22 středních škol. Do druhého kola jich postoupilo 36. Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: dějiny filosofie, dále logika, kritické…  Více

Výsledky 2. ročníku (2021)

Druhý ročník Filosofické olympiády se odehrál v době, kdy v ČR vrcholila pandemie nemoci covid-19, z toho důvodu jsme byli nuceni uspořádat obě kola online. Prvního kola se zúčastnilo 134 studentek a studentů z 13 středních škol. Do druhého kola jich postoupilo 17. Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů:…  Více

Výsledky 1. ročníku (2020)

Prvního ročníku Filosofické olympiády se v prvním kole zúčastnilo více než 110 studentek a studentů z 11 středních škol. Do druhého kola jich postoupilo 22. Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: dějiny filosofie, kritické myšlení a argumentace a hry a myšlenkové experimenty ve filosofii. Ve 2. kole měli postupující za…  Více