Filosofická olympiáda je primárně určena studentkám a studentům absolventských ročníků středních škol (zúčastnit se nicméně mohou i studenti a studentky ročníků nižších). Aktivně jsou oslovovány střední školy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, ale účast v soutěži je otevřena všem středním školám v České republice. Organizátorem je Katedra filozofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové pod patronací děkanátu filozofické fakulty.

Hlavní motivací projektu je snaha představit filosofii jako moderní a svěží disciplínu, která není jen historickým přehledem myšlenek o odtažitých otázkách, ale oborem, jenž dokáže smysluplně přispět k diskusím nad zcela současnými problémy.

Zároveň jde o reakci na skutečnost, že olympiády z chemie, fyziky či matematiky mají dlouholetou tradici a soutěže podobného typu existují i v předmětech jako zeměpis, dějepis nebo v případě jazyků, avšak chybí u čistě společenskovědních disciplín. Projekt filosofické olympiády se pokouší tento deficit napravit a nabídnout možnost realizace rovněž pro studenty, kteří se profilují tímto směrem.

A konečně je součástí záměru organizátorů nabídnout platformu pro setkávání středoškolských a vysokoškolských učitelů a jejich studentů se společným zájmem v humanitních disciplínách. Současně by mohla filosofická olympiáda sloužit pro vzájemnou výměnu pedagogických zkušeností, didaktických metod, nápadů a otevřenou diskuzi o soudobých tématech ve filosofii mezi všemi zúčastněnými.

Pro přihlášení střední školy do soutěže je třeba vyplnit přihláškový formulář a to ideálně do konce listopadu tohoto roku.