Filosofická olympiáda je primárně určena studentům absolventských ročníků středních škol (zúčastnit se nicméně mohou i studenti ročníků nižších).

Soutěž je rozdělena do dvou kol:

1. kolo proběhne na zúčastněných středních školách v týdnu od 17.–21. ledna 2022. Soutěžícím bude předložena písemná forma testu, skládající se ze tří okruhů (všeobecný přehled ve filosofii; kritické myšlení a argumentace; myšlenkové hry a experimenty ve filosofii).

S výjimkou první části test nevyžaduje formální znalosti ze studia oboru filosofie a pro nalezení správných odpovědí je spíše důležitá schopnost vhodně použít vlastní dovednosti (analýza a interpretace textu, logické vyvozování, kritická práce s informacemi).

Na to, aby se studenti vypořádali s nástrahami otázek, bude vymezena doba max. 60 minut.

Výsledky vyhodnotí členové Katedry filozofie a společenských věd FF UHK přibližně do deseti dnů a informují o nich odpovědné osoby na zúčastněných školách.

Dva nejúspěšnější řešitelé z každé školy budou pozváni do finálového kola. *

2. kolo (finále) proběhne v Hradci Králové v prostorách univerzity v týdnu od 14.–18. února 2022 v dopoledních hodinách (konkrétní datum a hodina budou upřesněny). Součástí bude i doprovodný program – pohoštění, workshop.

Formát druhého kola je navržen tak, aby otestoval dovednosti uchazeče jasně vyjadřovat argumentačně podložené myšlenky při analýze určitého filosofického problému. Studentům bude předložena názorová pozice v podobě teze (např. „Usmrcovat zvířata za účelem konzumace jejich masa je morálně špatné.“ „Demokracie je nejlepší forma vlády.“ „Každý má svou pravdu.“) a jejich úkolem bude zaujmout stanovisko a danou tezi hájit, či vyvracet. Schopnost prokázat tyto kompetence bude zjišťována prostřednictvím eseje, na jejíž vypracování budou mít studenti 90 minut.

Pro čtveřici studentů s nejlépe hodnocenými testy jsou připraveny ceny včetně bonusových bodů v přijímacím řízení na obory Filozofické fakulty UHK (FFree index).

Pro přihlášení střední školy do soutěže je třeba nejpozději do konce listopadu tohoto roku vyplnit přihláškový formulář.**

Další informace o Filosofické olympiádě lze nalézt v příslušných sekcích těchto webových stránek, pro případné doplňující dotazy nás kontaktujte.


* Podmínkou je zisk minimálně 70 % bodů.  Při bodové shodě na postupových pozicích budou pozváni všichni studenti, kteří se na nich umístili. Právo účastnit se finálového kola navíc náleží i těm studentům, kteří získali více než 85 % bodů, ale umístili se v pořadí na horším než druhém místě.

** Pakliže se vaše škola oficiálně nepřihlásila do soutěže, ale vy byste se rádi zúčastnili a svoji instituci reprezentovali, je to možné po domluvě na emailové adrese michal.rigel@uhk.cz.