Filosofická olympiáda je primárně určena studentkám a studentům absolventských ročníků středních škol (zúčastnit se nicméně mohou i studenti a studentky ročníků nižších).

Soutěž je rozdělena do dvou kol:

1. kolo proběhne online na zúčastněných středních školách v týdnu od  15. – 19. ledna 2024. Soutěžícím bude předložena písemná forma testu, skládající se ze tří okruhů (všeobecný přehled ve filosofii; kritické myšlení a argumentace; myšlenkové hry a experimenty ve filosofii).

S výjimkou první části test nevyžaduje formální znalosti ze studia oboru filosofie a pro nalezení správných odpovědí je spíše důležitá schopnost vhodně použít vlastní dovednosti (analýza a interpretace textu, logické vyvozování, kritická práce s informacemi).

Na to, aby se studenti vypořádali s nástrahami otázek, bude vymezena doba max. 60 minut.

Výsledky vyhodnotí členové Katedry filozofie a společenských věd FF UHK přibližně do deseti dnů a informují o nich odpovědné osoby na zúčastněných školách.

Dva nejúspěšnější řešitelé z každé školy budou pozváni do finálového kola. *

2. kolo (finále) proběhne v Hradci Králové v prostorách univerzity v týdnu od 5. – 9. února 2024 v dopoledních hodinách (konkrétní datum a hodina budou upřesněny). Součástí bude i doprovodný program – pohoštění, workshop.

Formát druhého kola je navržen tak, aby otestoval dovednosti uchazeče jasně vyjadřovat argumentačně podložené myšlenky při analýze určitého filosofického problému. Studentům bude předložena názorová pozice v podobě teze (pro představu se můžete podívat na teze z minulých ročníků) a jejich úkolem bude zaujmout stanovisko a danou tezi hájit, či vyvracet. Schopnost prokázat tyto kompetence bude zjišťována prostřednictvím eseje, na jejíž vypracování budou mít studenti 90 minut. Mezi hlavní hodnotící kritéria patří relevance ke zvolenému tématu, logická struktura a koherence filosoficky založeného textu a kvalita a originalita argumentace.

Pro čtveřici studentů a studentek s nejlépe hodnocenými testy jsou připraveny ceny včetně bonusových bodů v přijímacím řízení na obory Filozofické fakulty UHK (FFree index).

Pro přihlášení střední školy do soutěže je třeba vyplnit přihláškový formulář, který se otevře v září.**

Další informace o Filosofické olympiádě lze nalézt v příslušných sekcích těchto webových stránek, pro případné doplňující dotazy nás kontaktujte.


* Podmínkou je zisk minimálně 70 % bodů.  Při bodové shodě na postupových pozicích budou pozváni všichni studenti, kteří se na nich umístili. Právo účastnit se finálového kola navíc náleží i těm studentům, kteří získali více než 85 % bodů, ale umístili se v pořadí na horším než druhém místě.

** Pakliže se vaše škola oficiálně nepřihlásila do soutěže, ale vy byste se rádi zúčastnili a svoji instituci reprezentovali, je to možné po domluvě na emailové adrese michal.rigel@uhk.cz.