Filosofická

olympiáda

 

Porozumět světu kolem nás

 

Kritické myšlení

Rozvíjí schopnost nahlížet předpoklady vlastního myšlení, pochopit důvody, které jedince vedou k určitému závěru, a současně podporuje kompetence k racionálnímu a dogmaty nezatíženému hodnocení předkládaných faktů.

Argumentace

Proces hledání optimálních řešení v konfrontaci názorů více zúčastněných stran předpokládá konstruktivní polemiku, precizní a férové odůvodňování jednotlivých postojů prostřednictvím předkládání relevantních a fakticky správných tvrzení, ale vyžaduje i otevřenost a snahu o to porozumět stanovisku, které zrovna člověk sám nezastává.

Souvislosti

Všeobecný rozhled, schopnost pohlížet na věci z různých perspektiv a v kontextu různých oborů je nejlepším předpokladem k orientaci ve světě a úspěšnému řešení problémů.

Ceny

Ceny

Filozofická fakulta UHK

Filozofická fakulta UHK

Katedra filozofie a společenských věd UHK

Katedra filozofie a společenských věd UHK

Harmonogram

Filosofická olympiáda se uskuteční v lednu a únoru. Skládat se bude ze dvou kol. První proběhne online na jednotlivých středních školách. Nejúspěšnější řešitelé budou pozváni na slavnostní finále na Filozofickou fakultu Univerzity Hradec Králové.

Filosofická olympiáda probíhá pod záštitou děkana FF UHK Jana Prouzy

"Jsem velice rád, že vedle všech stávajících olympiád přibude i ta filozofická, a to zvláště v této době, kdy je nutné rozvíjet schopnosti hloubavého a kritického myšlení."

Kontaktujte nás

Za projektem filosofické olympiády stojí pracovní skupina při Katedře filozofie a společenských věd FF UHK.

 

Michal Rigel
politická filosofie a etika

Petr Matějíček
kritické myšlení a filosofie sociálních věd

Hynek Kaplan
epistemologie a ontologie

Hana Jermaková
didaktika filosofie

Petra Chudárková
etika a analytická filosofie

prof. Jaroslav  Peregrin
odborný garant

Výsledky