Pátého ročníku Filosofické olympiády se v prvním kole zúčastnilo více než 670 studentů a studentek z 54 středních škol v ČR. Ve druhém kole soutěžilo 63 studentů a studentek. 

Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: Dějiny filosofie, Filosofie psychologie a Myšlenkové experimenty a hádanky ve filosofii. 

 

Ve 2. kole měli postupující za úkol vybrat jednu ze dvou předložených tezí, kriticky zhodnotit její tvrzení a pokusit se ji rozpracovat na základě vlastní argumentace: 

1. Svoboda slova a dezinformace   

V digitálním věku, kdy se konspirační teorie a dezinformace šíří nekontrolovaně, je naivní očekávat, že jednotlivci dokáží samostatně rozlišovat pravdu od lži bez výrazného vnějšího zásahu. Svoboda projevu na internetu se tak stává luxusem, který si nemůžeme dovolit, pokud chceme ochránit veřejné diskurzy před toxickým vlivem falešných narativů. Je čas zvážit, zda by cenzura nebyla menším zlem ve srovnání s hrozbou, kterou dezinformace představují pro demokracii.“ 

2. Pokuty dle výše příjmů a idea rovnosti  

Připusťme, že by pokuty za srovnatelné dopravní přestupky nebyly ve stejné výši pro všechny obyvatele jako dosud, ale byly by odstupňované podle výše příjmů a majetku (jedině pokud budou bohatší platit vyšší částky, mohou mít pokuty na všechny aktéry stejný dopad  a odstrašující účinek). V takovém případě by však mělo být zároveň přijato opatření, v němž budou pro změnu bohatší lidé dostávat za srovnatelné delikty nižší tresty odnětí svobody. Důvod spočívá zejména v tom, že jim pobyt ve vězení způsobí poměrně větší újmu než lidem chudým – movití lidé během odnětí svobody nemohou čerpat z rozsáhlých statků  
a různorodých forem potěšení, které jsou jim prostřednictvím peněz k dispozici, zatímco chudí ve vězení o tolik nepřichází.“ 

Výsledky: 

  1. Marie Pokrupová – Gymnázium a SOŠ Rokycany
  2. Mirek Danda – Gymnázium Omská, Praha
  3. Ema Jandová – Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22
  4. Adéla Kundrátová – Gymnázium a ZŠ PORG Ostrava

Čestné uznání: Anna Marie Maříková – Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové 

Nejúspěšnějším srdečně blahopřejeme! 

Fotogalerie a videozáznam z finálového kola: