Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

V historické budově Filozofické fakulty, pár kroků od historického centra města, se potkávají stovky mladých lidí, studentů tuzemských i zahraničních. FF plní roli vědecké instituce a nabízí studentům zapojení do výzkumných grantů a soutěží. Díky bohatým mezinárodním vazbám s institucemi Severní i Jižní Ameriky, Afriky, Asie i Evropy mohou studenti získat cenné odborné i životní zkušenosti při studijních a pracovních pobytech v zahraničí.

Hlavním posláním Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vědecké činnosti v oblastech náležejících do tradičního zaměření fakult filozofického směru, jakými jsou archeologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie a sociologie. Kromě nich však rozvíjí i studia a výzkumné směry, které z ní činí originální a vyhledávanou školu. Od akademického roku 2017/2018 je součástí FF UHK i ústav sociální práce.