Katedra filozofie a společenských věd UHK

Filosofická olympiáda probíhá pod záštitou Katedry filozofie a společenských věd.

Katedra zajišťuje výuku Filozofie a společenských věd v bakalářském stupni studia a výuku Filozofie v magisterském a doktorském stupni studia.

Současně zajišťuje výuku pedagogických oborů: v bakalářském stupni Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, v magisterském stupni Učitelství pro 2. stupeň základní školy – výchova k občanství a navazující magisterské obory Učitelství pro 2. stupeň základní školy – občanská nauka a Učitelství pro střední školy – základy společenských věd.

Mimo pedagogickou činnost provozuje katedra výzkum v oblasti filosofie a přidružených oborů.

Jeho výsledkem je řada publikací z pera členů Katedry filozofie a společenských věd.  Katedra také provozuje Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti (LMS center), které si klade za cíl podporovat interdisciplinární výzkum, propojující filozofii s vědními obory, které s ní sousedí a jejichž výsledky jsou relevantní pro poznání povahy a zákonitostí lidské mysli, lidského jazyka a lidské společnosti. Vydává časopis Filosofie dnes, jehož cílem je konfrontace různých přístupů k filozofii a interdisciplinární postoj k problémům, které sdílí současná filozofie s vědami jako je lingvistika, sociologie nebo kognitivní věda.