Třetí ročník Filosofické olympiády byl bohužel poznamenán restrikcemi přijatými v důsledku boje s pandemií nemoci covid-19, a uskutečnil se kompletně online. Prvního kola se zúčastnilo více než 300 studentek a studentů z 22 středních škol. Do druhého kola jich postoupilo 36.

Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: dějiny filosofie, dále logika, kritické myšlení a argumentace a konečně filosofie v interakci s okolním světem.

 

Ve 2. kole měli postupující za úkol vybrat jednu ze dvou předložených tezí, kriticky zhodnotit její tvrzení a pokusit na základě vlastní argumentace o její potvrzení či vyvrácení:

Ke klimatické změně neúmyslně přispívají drobnými činnostmi (řízením aut, používáním elektřiny, konzumací masa atd.) miliony lidí na různých místech planety a to po dlouhý časový úsek, zahrnující mnoho generací, čímž je natolik zamlžen vztah mezi příčinami a následky, že nelze učinit individuální aktéry za změnu klimatu morálně odpovědnými – za negativní doprovodné jevy probíhající klimatické změny tudíž nikdo nenese žádnou odpovědnost.“

Lidé, kteří se dostanou do nemocnice v důsledku vědomého praktikování zdraví ohrožujících činností (kouření, adrenalinové sporty, porušení dopravních předpisů apod.) a také ti, kteří se tam dostanou v důsledku ignorace základních principů zdravého životního stylu (absence pohybu, nesprávné stravování apod.) či v důsledku nerespektování vědecky podložených závěrů (odmítnutí očkování apod.) by se měli přímo podílet na nákladech za lékařskou péči, která jim byla poskytnuta.

Výsledky:

  1. Benedikt Mrázek - Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice
  2. Erika Vodvárková - Gymnázium a ZŠ PORG Ostrava
  3. Tadeáš Krejčí - Gymnázium Jana Nerudy, Praha
  4. Vítek Seidler - Gymnázium Jana Nerudy, Praha
Čestné uznání: David Chýlek – Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Vítězům srdečně blahopřejeme!