Čtvrtý ročník Filosofické olympiády znovu posunul hranici počtu soutěžících. Prvního kola se zúčastnilo více než 500 studentů a studentek z více než 40 středních škol v ČR. Ve druhém kole soutěžilo přes 70 studentů a studentek.

Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: Dějiny filosofie, Otázky z teorie argumentace a filosofie ve světě kolem nás a Myšlenkové experimenty ve filosofii + teorie her

 

Ve 2. kole měli postupující za úkol vybrat jednu ze dvou předložených tezí, kriticky zhodnotit její tvrzení a pokusit na základě vlastní argumentace o její potvrzení či vyvrácení:

  1. V současných bioetických diskuzích rezonuje téma etické přípustnosti genetických úprav lidských embryí. Propagátoři genetických manipulací argumentují obrovským potenciálem editace lidského genomu za účelem vymýcení řady vývojových vad a nemocí, se kterými si medicína neví rady. Přitom však přehlížejí řadu možných negativních důsledků pro společnost, které jasně převažují deklarované přínosy. Od otevření cesty genetickému vylepšování dětí, které by vytvořilo novou kastu superlidí, nerespektování lidské přirozenosti, až po pošlapávání práv dětí, které se mohou nedobrovolně a nevratně stát biologickým projektem svých rodičů, aniž by se kdokoliv ptal na jejich názor.
  2. Zvířata chovaná na farmách pro své maso by (na rozdíl od těch žijících divoce a lovených ze stejných důvodů) nikdy neexistovala, pokud by je lidé pro účely budoucí konzumace nenechali přivést k životu. To znamená, že by nemohla čerpat z žádných forem potěšení, která jim jsou během existence k dispozici. Pakliže je život, jenž jim „byl dán“, stráven v podmínkách respektujících všechny jejich etologické potřeby, a je jim posléze rovněž odebrán humánním způsobem, zdá se být celý proces přínosný jak pro ně, tak pro osoby jejich maso pojídající.“

Obhájit prvenství se podařilo Benediktu Mrázkovi, který se navíc umístil na stupních vítězů již počtvrté, a významně se tak zapsal do historie soutěže. Benedikte, ať se Ti daří v dalším studiu!

Výsledky:

1. Benedikt Mrázek – Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice

2. Mikuláš Peroutka – Gymnázium PORG Praha-Libeň

3. Klára Novotná – Gymnázium Jana Nerudy Praha

4. Martin Vukičević – Malostranské gymnázium, Praha

Nejúspěšnějším srdečně blahopřejeme!

 

Fotogalerie a videozáznam z finálového kola: