Druhý ročník Filosofické olympiády se odehrál v době, kdy v ČR vrcholila pandemie nemoci covid-19, z toho důvodu jsme byli nuceni uspořádat obě kola online. Prvního kola se zúčastnilo 134 studentek a studentů z 13 středních škol. Do druhého kola jich postoupilo 17.

Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: dějiny filosofiekritické myšlení a argumentace a hry a myšlenkové experimenty ve filosofii.

Ve 2. kole měli postupující za úkol vybrat jednu ze dvou předložených tezí, kriticky zhodnotit její tvrzení a pokusit na základě vlastní argumentace o její potvrzení či vyvrácení:

Záchrana života starší osoby má menší hodnotu než záchrana života mladší osoby, neboť ta bude potenciálně žít déle a bude tak mít větší možnost čerpat ze všech forem potěšení, které lidský život přináší. A tak kdybychom stáli před volbou, kterou z těchto dvou osob zachránit, bylo by správné jednat tak, aby důsledkem byla záchrana mladšího člověka.

Zavedení genderových kvót – zaručujících např. 50% zastoupení žen v řídících orgánech firem a veřejných institucích – je vhodným nástrojem, jak v ČR narušit pro-patriarchální společenský status quo, který dosud přetrvává coby důsledek historicky uplatňované systematické diskriminace vůči ženám, a brání jim tak naplno rozvinout svůj potenciál."

Výsledky:

  1. Erika Vodvárková - Gymnázium a ZŠ PORG Ostrava
  2. Kliment Mrázek - Gymnázium Pardubice, Dašická 1083
  3. Benedikt Mrázek - Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice
  4. Marie Magdaléna Landsmannová - Biskupské gymnázium Hradec Králové

Vítězům srdečně blahopřejeme!