Prvního ročníku Filosofické olympiády se v prvním kole zúčastnilo více než 110 studentek a studentů z 11 středních škol. Do druhého kola jich postoupilo 22.

Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: dějiny filosofiekritické myšlení a argumentace a hry a myšlenkové experimenty ve filosofii.

Ve 2. kole měli postupující za úkol vybrat jednu ze dvou předložených tezí, kriticky zhodnotit její tvrzení a pokusit na základě vlastní argumentace o její potvrzení či vyvrácení:

Lidé mají silný sklon k iracionálnímu nepřátelství a instinktivnímu použití násilí vůči jedincům vlastního druhu, neboť agresivita je evolučně získanou výbavou organismu člověka, je vrozená a její projevy jsou spontánní.

Lidé jsou tváří v tvář cíleným dezinformačním kampaním, šíření konspiračních a pseudovědeckých teorií na internetu téměř bezmocní a v záplavě velkého množství informací nemohou sami kvalifikovaně rozhodovat o jejich pravdivosti. Zdá se, že jediným efektivním řešením, jak udržet standardy racionální diskuse, je toto prostředí přísněji regulovat a podrobit obsah internetu větší kontrole."

Výsledky:

1. Kliment Mrázek – Gymnázium Pardubice, Dašická 1083
2. Michaela Fišerová – Biskupské gymnázium Hradec Králové
3. Benedikt Mrázek – Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice
4. Michael Farník – Gymnázium Dobruška
Čestné uznání: Ondřej Vaněk – Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Vítězům srdečně blahopřejeme!